Üretim Destek Elemanları

Üretim Destek Elemanları

Üretim Destek Elemanları

Gün geçtikçe artan rekabet ortamında firmalar esnek ve ekonomik işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Ana faaliyetlerine odaklanarak müşterilerine daha kaliteli ürün sunmak isteyen işletmeler, katma değeri olmayan birçok faaliyeti "outsourcing" (Dış kaynak/Taşeron) firmalarına devretmektedirler. Böylece firmalar; işçilik maliyetlerini en düşük seviyelerde tuttukları gibi personel sorunları ile minimum ilgilenmektedirler buda firma yöneticileri kendi işlerinde daha verimli çalışma sergilemektedir.

GÜVTEM Üretim Destek Hizmetleri müşterileri; Esnek iş gücünün gereksinimleri sahip olmayı, iş planları ve stratejilerinin esası olarak görürler. Bugünün rekabetçi işgücü piyasasını yöneten kavramlar işgücü üretkenliği ve esnekliği olmuştur.GÜVTEM Üretim Destek Hizmetleri yeni esnek iş gücünün yönlendirilmesi ve yönetilmesi alanında, iş dünyası ile ortaklığı her geçen gün sizlerin katkıları ile hızlı adımlarla büyümektedir.